VŠĮ "Naujas aspektas"
tai organizacija, siekianti skatinti bendrakūrybą, kūrybiškumą ir inovacijas sprendžiant socialines problemas

Plėtojant inovacijas organizacija pasitelkia pažangias tyrimo metodikas ir teorijas. Organizacija siekia darnaus vystymosi, horizontalaus ir ekologiško santykio tarp įvairių socialinių grupių bei pagarbaus požiūrio į visas gyvybes formas. Organizacijos rėmuose buriamų fizinių ir juridinių partnerių ir savanorių tinklo dalyviai yra įgalinami ir stiprinami kurti pažangų pokytį visuomenėje per konkrečius veiksmus, savo inicijuojamus projektus ir vienas kito palaikymą.

Organizacija bendradarbiauja ir integruojasi į įvairių organizacijų veiklą, inspiruojant ir vystant jose inovatyvius sprendimus, veiklas ir projektus.

Organizacija siekia plėtoti pažangius sprendimus socialinės gerovės kūrimo sistemoje ir politinėje plotmėje, siekia įvairių sistemų kolaboracijų, bendradarbiavimo, kitų valstybių gerųjų patirčių pritaikymo.

Komanda:

Gintarė Joteikaitė

Organizacijos vadovė

Aušra Turskytė

Projektų vadovė

Emilija Trunovaitė

Projektų vadovė

Sandra Jokubauskaitė

Rūpinimosi finansais partnerė

Giedrė Kazragytė

Projektų vadovė